Download App yetu


Android App

Pata bei nzuri ukitumia App yetu kununua. Tumia promo code ‘mobile-10’ upate kipunguzo cha bei kwa 5%.

Download app yetu bule!

Tiketi.com mobile app

 

Download App yetu bule upate mapunguzo ya bei makubwa.